Intressant

TOBIAS POLITISKA RESEARCH

På Abna’a Al-Qassams förskola i Burj Al-Barajneh, FN-orgsanisationen UNRWA:s flyktingläger för palestinska flyktingar, tillhör det den dagliga morgonrutinen att lära sig hata judar, antisemitism är sanktionerat.

I ett videoklipp från den 1 oktober i år kan vi se en av förskolelärarna lära ut förskolans nationalistiska och antisemitiska ideologi.

Förskoleläraren: – Det finns en störning i hela Palestina.
Vem kan säga mig varför?

Barnen: -Varför?

Förskoleläraren: – Vet ni inte varför?

Ett barn: – På grund av judarna!

Förskoleläraren: – Vi gillar inte judarna, eller hur?

På förskolans Facebooksida står det intill videoklippet att detta är daglig morgonkonversation på förskolan.

I videoklippet, som tankesmedjan Perspektiv på Israel nu översatt för att varna och upplysa om att antisemitism sprids till förskolebarn, kan man sedan se förskoleläraren fortsätta konversationen med barnen som enligt uppgift är högst 6 år gamla. Nu tar sig konversationen en mer nationalistisk inriktning. Det blir uppenbart i konversationen att…

View original post 667 more words